پرینت

انتقادات و پیشنهادات

مشتری مداری یکی از اصول اساسی شرکت لبنیات کالبر است.  همچنین ما بر این باوریم که بازخوردها، پیشنهادات، نظرات، ایده های جدید و حتی شکایات مشتریان و مصرف کنندگان، موجب پیشرفت و ارائه محصولات و خدمات بهتر در آینده خواهد شد.