• دسته‌ها

 • مدت ماندگاری:

 • وزن

 • تعداد کارتن:

 • تعداد کارتن

 • تعداد در شرینگ:

 • اندیس صابونی

 • تعداد درکارتن:

 • نقطه ذوب

 • تعداد در شرینگ:

 • اندیس یدی

 • نوع بسته بندی:

 • درصد چربی

 • اسیدیته:

 • پراکسید

 • رطوبت(درصد وزنی)

 • برند

 • رنگ

 • ای کولای E.Coli درگرم

 • استافیلوکوکوس در گرم

 • تعداد در سبد:

 • وزن / حجم

 • نمک:

 • انرژی:

 • قند:

 • چربی:

 • اسیدهای چرب:

 • نمک

 • چربی

 • انرژی

 • پروتئین:

 • لاکتوز:

 • خاگستر:

 • مقدار ذرات سوخته:

 • PH

 • اندیس حلالیت:

 • شمارش کلی میکروارگانسیم ها

 • کلی فرم در گرم

 • رطوبت:

 • فعالیت فسفاتاژ:

 • اشرشیا کلی در گرم

 • استافیلوکوکوس اورئوس در گرم

 • Weight/Volume

 • The number of cartons

 • shelf life

 • Package type

 • Fatty acids

 • Salt

 • sugar Loaf

 • fat

 • Energy

مرتب سازی بر اساس
سبد خرید