دوغ بدون گاز ۲۰۰ م‌ل

 

  

 وزن /حجم    ۲۰۰ م‌ل 

مشخصات
 نوع بسته بندی : پاکت استریل 
 تعداد درکارتن: ۲۷ پاکت
 مدت ماندگاری: ۳ ماه
انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر

 انرژی: ۶۳/۳۶ کیلو کالری            

 قند: ۷/۶۶ گرم
 چربی: ۱/۷۰ گرم
 نمک: ۲/۰۳ گرم
 اسیدهای چرب: ۰ گرم
سبد خرید