ماست کم چرب ۱۵۰گرم

 

وزن /حجم

 وزن /حجم    ۱۰۰گرم  

وزن / حجم     ۱۵۰گرم
وزن /حجم       ۱/۵ کیلوگرم 
وزن / حجم      ۲ کیلوگرم
مشخصات
 نوع بسته بندی : لیوانی 
 تعداد درکارتن: ۸۰ لیوان 
 مدت ماندگاری: ۲۵-۲۰روز  
انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (۱/۴٪ چربی)

 انرژی: ۱۱۰/۲۵ کیلو کالری                         

 قند: ۱۲/۴۴ گرم
 چربی: ۳/۱۵ گرم
 نمک: ۰/۴۹ گرم
 اسیدهای چرب: ۰ گرم
سبد خرید