ماست كم چرب ۱/۵ کیلوگرم

 

وزن /حجم

 وزن /حجم    ۱۰۰گرم  

وزن / حجم     ۱۵۰گرم
وزن /حجم       ۱/۵ کیلوگرم  
وزن / حجم      ۲ کیلوگرم
مشخصات
 نوع بسته بندی :   سطلی 
 تعداد درشرینگ : ۴ سطل  
 مدت ماندگاری: ۲۰روز 
انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (۱/۴٪ چربی)

 انرژی: ۱۱۰/۲۵ کیلو کالری                         

 قند: ۱۲/۴۴ گرم
 چربی: ۳/۱۵ گرم
 نمک: ۰/۴۹ گرم
 اسیدهای چرب: ۰ گرم

 

سبد خرید