ماست نیم چرب ۲ کیلوگرم

وزن /حجم

وزن / حجم      ۲ کیلوگرم 
مشخصات
 نوع بسته بندی : دبه ای  
 تعداد درشرینگ: ۴ دبه 
 مدت ماندگاری: ۲۰روز 
انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (۲/۵٪ چربی)

 انرژی: ۱۳۰/۱۹ کیلو کالری                         

 قند: ۱۱/۹۹ گرم
 چربی: ۵/۶۳ گرم
 نمک: ۰/۴۸ گرم
 اسیدهای چرب: ۰ گرم
سبد خرید