ماست ۴٪ چرب مگا ۲ کیلوگرم

 

وزن /حجم

وزن / حجم      ۲ کیلوگرم 
مشخصات
 نوع بسته بندی : دبه ای  
 تعداد درشرینگ: ۴ دبه 
 مدت ماندگاری: ۲۰روز 
انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (۴٪ چربی)

 انرژی: ۱۳۹/۴۳ کیلو کالری                    

 قند: ۱۱/۷۹ گرم
 چربی: ۶/۷۵ گرم
 نمک: ۰/۴۷ گرم
 اسیدهای چرب: ۰ گرم
سبد خرید