ماست موسیر چکیده ۱۰۰ گرم

 

وزن /حجم

 وزن /حجم    ۱۰۰گرم  

وزن /حجم     ۲۵۰گرم 
مشخصات
 نوع بسته بندی : لیوانی 
 تعداد درکارتن: ۶۰ لیوان 
 مدت ماندگاری: ۲۵-۲۰روز 
انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (ماست موسیر چکیده)

 انرژی: ۱۴۴/۸۱ کیلو کالری                                      

 قند: ۶/۵۳ گرم
 چربی: ۹ گرم
 نمک: ۱/۴۷ گرم
 اسیدهای چرب: ۰ گرم
سبد خرید