شیرخشک بدون چربی ۲۵ کیلوگرم

 

وزن /حجم      ۲۵ کیلوگرم

مشخصات
نوع بسته بندی : کیسه کام‍‍پوزیت
مدت ماندگاری: ۲۴ ماه
آنالیز

رطوبت: حداکثر ۵٪

خاکستر: ۸/۲-۷/۶
چربی: حداکثر ۱/۵٪
لاکتوز: ۵۵-۴۵٪
اسیدیته : حداکثر ۱۵
اندیس حلالیت: حداکثر۱
پروتین: ۳۴-۳۱٪
 فعالیت فسفاتاز: منفی
 مقدار ذرات سوخته: دیسک آ
 کلی فرم در گرم: حداکثر ۱۰
 اشرشیا کلی در گرم: منفی
 شمارش کلی میکروارگانیسم ها:      حداکثر ۱۰ به توان ۵ 
 استافیلوکوکوس اورئوس در گرم: منفی
سبد خرید