پنیر پروبیوتیک ۴۰۰ گرم

وزن /حجم 

وزن: ۲۵۰ گرم
وزن: ۴۰۰ گرم
مشخصات
نوع بسته بندی : لیوان درب دار
تعداد در کارتن: ۲۴ لیوان
مدت ماندگاری: ۹۰ روز
انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم

انرژی: ۵۶/۰۳ کیلو کالری

قند: ۰/۶۳ گرم
چربی: ۴/۳۵ گرم
نمک: ۰/۶۵ گرم
اسیدهای چرب: ۰/۰۵ گرم
سبد خرید