پنیر سفید پروسس ۱۷۰ گرم

وزن /حجم 

وزن: ۱۷۰ گرم
مشخصات
نوع بسته بندی : لیوانی IML
تعداد در کارتن: ۲۴ لیوان
مدت ماندگاری: ۹۰ روز
انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم

انرژی: ۵۸/۱ کیلو کالری

قند: ۰/۸ گرم
چربی: ۴/۳ گرم
نمک: ۰/۴۴ گرم
اسیدهای چرب: ۰/۰۵ گرم
سبد خرید