پنیر رژیمی ۲۵۰ گرم

وزن /حجم 

وزن: ۲۵۰ گرم
وزن: ۴۰۰ گرم
مشخصات
نوع بسته بندی : لیوانی IML
تعداد در کارتن: ۲۴ لیوان
مدت ماندگاری: ۹۰ روز
انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم

انرژی: ۴۱/۸۷ کیلو کالری

قند: ۰/۷۸ گرم
چربی: ۲/۲۸ گرم
نمک: ۰/۲۸ گرم
اسیدهای چرب: ۰ گرم
سبد خرید