پنیر پروبیوتیک ۲۵۰ گرم

وزن /حجم 

وزن: 250 گرم
وزن: 400 گرم
مشخصات
نوع بسته بندی : لیوانی IML
تعداد در کارتن: ۲۴ لیوان
مدت ماندگاری: ۹۰ روز
انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم

انرژی: ۵۶/۰۳ کیلو کالری

قند: ۰/۶۳ گرم
چربی: ۴/۳۵ گرم
نمک: ۰/۶۵ گرم
اسیدهای چرب: ۰/۰۵ گرم
سبد خرید