پنیر سفید تازه ۴ کیلوگرم IML

 

وزن / حجم
  وزن: ۳۰ گرم
وزن: ۴۰۰ گرم
وزن: ۴ کیلوگرم
وزن: ۱۶ کیلوگرم
مشخصات
نوع بسته بندی : سطلی IML
مدت ماندگاری: ۶ ماه
انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم

انرژی: ۵۶/۰۳ کیلو کالری

قند: ۰/۶۳ گرم
چربی: ۴/۳۵ گرم
نمک: ۰/۶۵ گرم
اسیدهای چرب: ۰/۰۵ گرم
سبد خرید