پنیر خامه ای ۳۰ گرم

 

وزن /حجم 

وزن: ۳۰ گرم
وزن: ۱۰۰ گرم
وزن: ۱۷۰ گرم
مشخصات
نوع بسته بندی : لیوان
تعداد درکاتن: ۱۰۰ لیوان
مدت ماندگاری: ۹۰ روز
انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم

انرژی: ۷۶/۸ کیلو کالری

قند: ۱/۴ گرم
چربی: ۷/۲ گرم
نمک: ۰/۵ گرم
اسیدهای چرب: ۰/۱ گرم
سبد خرید