پنیر تازه سفید ۱۶ کیلوگرم (حلب)

 

 

 

وزن / حجم

  وزن: ۳۰ گرم
وزن: ۴۰۰ گرم
وزن: ۴ کیلوگرم
وزن: ۱۶ کیلوگرم
مشخصات
نوع بسته بندی : حلب فلزی
مدت ماندگاری: ۶ ماه
انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم

انرژی: ۵۶/۰۳ کیلو کالری

قند: ۰/۶۳ گرم
چربی: ۴/۳۵ گرم
نمک: ۰/۶۵ گرم
اسیدهای چرب: ۰/۰۵ گرم
سبد خرید