نکتار انبه استریل ۲۰۰ م‌ل

   وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۳۱ کیلو کالری قند: ۲۷/۷۸ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۱ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

نکتار پرتقال استریل ۲۰۰ م‌ل

   وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۲۲/۵ کیلو کالری قند: ۲۵/۹۵ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۰۶ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

آب انگور استریل ۲۰۰ م‌ل

   وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۱۴/۳۷ کیلو کالری قند: ۲۲/۶۷ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۰۴ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

آب انار استریل ۲۰۰ م‌ل

   وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۹۱/۷۹ کیلو کالری قند: ۱۰/۹۹ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۰۴ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

نکتار آناناس استریل ۲۰۰ م‌ل

   وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۱۲/۳۲ کیلو کالری قند: ۱۹/۱۵ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۰۵ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

آب سیب استریل ۲۰۰ م‌ل

   وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۱۹/۱۴ کیلو کالری قند: ۲۵/۲ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۰۵ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

آب آلبالو استریل ۲۰۰ م‌ل

   وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۹۷/۳۴ کیلو کالری قند: ۱۲/۴۵ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۰۸ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب
سبد خرید