دوغ سبزیجات ۱/۵ لیتری

          وزن /حجم  ۱/۵ لیتر  مشخصات  نوع بسته بندی : بطری   تعداد درشرینگ: ۶ بطری   مدت ماندگاری: ۳ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر  انرژی: ۷۲ کیلو کالری                     قند: ۰ گرم  چربی: ۳/۶ گرم  نمک: ۱/۹ گرم  اسیدهای چرب: ۰/۰۰۲ گرم
ادامه مطلب

دوغ بدون گاز ۱/۵ لیتری

       وزن /حجم  ۱/۵ لیتر  مشخصات  نوع بسته بندی : بطری   تعداد درشرینگ: ۶ بطری  مدت ماندگاری: ۳ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر  انرژی: ۷۲ کیلو کالری                     قند: ۰ گرم  چربی: ۳/۶ گرم  نمک: ۱/۹ گرم  اسیدهای چرب: ۰/۰۰۲ گرم
ادامه مطلب

دوغ بدون گاز ۲۰۰ م‌ل

       وزن /حجم    ۲۰۰ م‌ل  مشخصات  نوع بسته بندی : پاکت استریل   تعداد درکارتن: ۲۷ پاکت  مدت ماندگاری: ۳ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر  انرژی: ۶۳/۳۶ کیلو کالری              قند: ۷/۶۶ گرم  چربی: ۱/۷۰ گرم  نمک: ۲/۰۳ گرم  اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

دوغ بدون گاز ۹۰۰ گرم

    وزن /حجم    ۹۰۰ گرم  مشخصات  نوع بسته بندی : نالیون سه لایه   تعداد در شرینگ: ۲۰ کیسه  مدت ماندگاری: ۱ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر  انرژی: ۶۳/۳۶ کیلو کالری              قند: ۷/۶۶ گرم  چربی: ۱/۷۰ گرم  نمک: ۱/۸۹ گرم  اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب
سبد خرید