کشگ ۲۵۰ گرم

   وزن /حجم  وزن /حجم    ۲۵۰ گرم   وزن /حجم     ۵۰۰  گرم   مشخصات  نوع بسته بندی : لیوانی   تعداد درشرینگ: ۲۴ لیوان   مدت ماندگاری: ۳۰روز  انرژی غذایی درهر۳۰ گرم   انرژی: ۳۴/۵ کیلو کالری      قند: ۱/۳۵ گرم  چربی: ۲/۱ گرم  نمک: ۰/۳۹ گرم  اسیدهای چرب: ۰/۰۶ گرم
ادامه مطلب

کشک ۵۰۰ گرم

      وزن /حجم  وزن /حجم    ۲۵۰ گرم   وزن /حجم     ۵۰۰  گرم   مشخصات  نوع بسته بندی : لیوانی   تعداد درشرینگ: ۱۲ لیوان   مدت ماندگاری: ۳۰روز  انرژی غذایی درهر۳۰ گرم   انرژی: ۳۴/۵ کیلو کالری      قند: ۱/۳۵ گرم  چربی: ۲/۱ گرم  نمک: ۰/۳۹ گرم  اسیدهای چرب: ۰/۰۶ گرم
ادامه مطلب
سبد خرید