نوشیدنی انار ریزو ۲۰۰ م‌ل

وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۰۶/۷۸ کیلو کالری قند: ۱۵/۳۰ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۱۶ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

نوشیدنی انگور ریزو ۲۰۰ م‌ل

   وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۱۵/۸۹ کیلو کالری قند: ۱۶/۵۹ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۱۵ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

نوشیدنی انبه ریزو ۲۰۰ م‌ل

   وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۲۰/۴۲ کیلو کالری قند: ۲۶/۱۳ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۱۵ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

نوشیدنی سیب ریزو ۲۰۰ م‌ل

   وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۱۰/۹۹ کیلو کالری قند: ۱۸/۹۰ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۱۷ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

نوشیدنی آلبالو ریزو ۲۰۰ م‌ل

   وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۰۸/۷۴ کیلو کالری قند: ۲۰/۹۷ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۱۵ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

نوشیدنی پرتقال ریزو ۲۰۰ م‌ل

وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۰۸/۷۴ کیلو کالری قند: ۲۰/۹۷ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۱۵ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب
سبد خرید