• دسته‌ها

 • مدت ماندگاری:

 • وزن

 • برند

 • نوع بسته بندی:

 • وزن / حجم

 • پروتئین:

 • لاکتوز:

 • خاگستر:

 • مقدار ذرات سوخته:

 • PH

 • اندیس حلالیت:

 • شمارش کلی میکروارگانسیم ها

 • چربی:

 • کلی فرم در گرم

 • اسیدیته:

 • رطوبت:

 • فعالیت فسفاتاژ:

 • اشرشیا کلی در گرم

 • استافیلوکوکوس اورئوس در گرم

مرتب سازی بر اساس
سبد خرید