کره پاستوریزه حیوانی

وزن /حجم           ۲۵ کیلوگرم مشخصات نوع بسته بندی : کارتن تعداد در کارتن:  مدت ماندگاری:  انرژی غذایی  انرژی:  قند:  درصدچربی: ۸۲٪ نمک:  اسیدهای چرب:
ادامه مطلب

نوشیدنی انار ریزو ۲۰۰ م‌ل

وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۰۶/۷۸ کیلو کالری قند: ۱۵/۳۰ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۱۶ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

نوشیدنی انگور ریزو ۲۰۰ م‌ل

   وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۱۵/۸۹ کیلو کالری قند: ۱۶/۵۹ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۱۵ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

نوشیدنی انبه ریزو ۲۰۰ م‌ل

   وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۲۰/۴۲ کیلو کالری قند: ۲۶/۱۳ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۱۵ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

نوشیدنی سیب ریزو ۲۰۰ م‌ل

   وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۱۰/۹۹ کیلو کالری قند: ۱۸/۹۰ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۱۷ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

نوشیدنی آلبالو ریزو ۲۰۰ م‌ل

   وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۰۸/۷۴ کیلو کالری قند: ۲۰/۹۷ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۱۵ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

نوشیدنی پرتقال ریزو ۲۰۰ م‌ل

وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۲۷ پاکت مدت ماندگاری: ۱۲ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۰۸/۷۴ کیلو کالری قند: ۲۰/۹۷ گرم چربی: ۰ گرم نمک: ۰/۱۵ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

پودر آب پنیر سنتی ۲۵ کیلوگرم

   وزن /حجم      ۲۵ کیلوگرم مشخصات نوع بسته بندی : کیسه کام‍‍پوزیت مدت ماندگاری: ۲۴ ماه آنالیز رطوبت: حداکثر ۵٪ خاکستر: ۸/۵ چربی: حداکثر ۲٪ لاکتوز: ۶۵ اسیدیته : حداکثر ۱۶   PH : حداقل ۶ پروتین:  حداکثر ۵  کلی فرم در گرم: حداکثر ۱۰  اشرشیا کلی در گرم: منفی  شمارش کلی میکروارگانیسم ها:      حداکثر ۱۰ به توان ۵   استافیلوکوکوس اورئوس در گرم: منفی
ادامه مطلب

پودر پرمیت (آب پنیر UF ) ۲۵ کیلو گرم

   وزن /حجم      ۲۵ کیلوگرم مشخصات نوع بسته بندی : کیسه کام‍‍پوزیت مدت ماندگاری: ۲۴ ماه آنالیز رطوبت: حداکثر ۵٪ خاکستر: ۸/۵ چربی: حداکثر ۲٪ لاکتوز: ۶۵ اسیدیته : حداکثر ۱۶   PH : حداقل ۶ پروتین:  حداکثر ۵  کلی فرم در گرم: حداکثر ۱۰  اشرشیا کلی در گرم: منفی  شمارش کلی میکروارگانیسم ها:      حداکثر ۱۰ به توان ۵   استافیلوکوکوس اورئوس در گرم: منفی
ادامه مطلب

شیرخشک بدون چربی ۲۵ کیلوگرم

   وزن /حجم      ۲۵ کیلوگرم مشخصات نوع بسته بندی : کیسه کام‍‍پوزیت مدت ماندگاری: ۲۴ ماه آنالیز رطوبت: حداکثر ۵٪ خاکستر: ۸/۲-۷/۶ چربی: حداکثر ۱/۵٪ لاکتوز: ۵۵-۴۵٪ اسیدیته : حداکثر ۱۵ اندیس حلالیت: حداکثر۱ پروتین: ۳۴-۳۱٪  فعالیت فسفاتاز: منفی  مقدار ذرات سوخته: دیسک آ  کلی فرم در گرم: حداکثر ۱۰  اشرشیا کلی در گرم: منفی  شمارش کلی میکروارگانیسم ها:      حداکثر ۱۰ به توان ۵   استافیلوکوکوس اورئوس …
ادامه مطلب
سبد خرید